Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της ΕΑΒΕ, δικαίωμα εγγραφής στην Εταιρεία διαθέτουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού χώρου στον οποίον ασκούν το επάγγελμά τους:

  • Ειδικοί ιατροί όλων των ειδικοτήτων
  • Οδοντίατροι και επιστήμονες (βιολόγοι, βιοπαθολόγοι, βιοχημικοί, φαρμακολόγοι, διαιτολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό 3/ετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης)
  • Ιατροί χωρίς ειδικότητα, εάν ειδικεύονται σε ανάλογη ειδικότητα και ασχολούνται αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του Σωματείου.

Όλα τα μέλη πρέπει να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται ενεργά με την Αθηροσκλήρωση, έχοντας δύο (2) δημοσιευμένες εργασίες σε ιατρικά περιοδικά, Ελληνικά ή του εξωτερικού, με θέμα τους παράγοντες κινδύνου της αθηροσκλήρωσης ή τις επιπλοκές της. Για ιατρούς χωρίς ειδικότητας και για νοσηλευτές απαιτούνται (3) τρεις ως ανωτέρω δημοσιεύσεις. Τέλος, για την εγγραφή νέου μέλους χρειάζεται η έγγραφη σύμφωνη πρόταση δύο (2) τακτικών μελών. Για ανειδίκευτους Ιατρούς απαιτούνται τρεις (3).  

Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος της Εταιρείας όποιος με δικαστική αμετάκλητη απόφαση έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η στέρηση αυτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της Εταιρείας σας καλούμε να ανατρέξετε στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στην Εταρεία και πληρείτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να αποστείλλετε έγγραφη αίτηση σε συνδυασμό με έγγραφη σύμφωνη πρόταση δύο (2) ή τριών (3) τακτικών μελών, αναλόγως των προϋποθέσεων, όπως προκύπτουν από το Καταστατικό.

Close Menu