ΑΘΗΡΟλογία Τεύχος 39

Με χαρά ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του τεύχους 39 της ΑΘΗΡΟλογίας. Οι ∆ούμας και συν. κάνουν μια πλήρη ανασκόπηση της ανθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης και εστιάζουν στην αντιμετώπιση της πολύπλοκης αυτής οντότητας. Οι Νικολόπουλος και συν. αναπτύσσουν την κλινική οντότητα της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας της οποίας το ενδιαφέρον μοιράζονται τόσο Καρδιολόγοι όσο και Παθολόγοι. Οι Πατούλιας και συν. ασχολούνται με την αορτική σκληρία και την συσχέτισή της με τον σακχαρώδη διαβήτη και την καρδιαγγειακή νόσο, ενώ οι Παπατζέλος και συν. οριοθετούν την σχέση της στυτικής δυσλειτουργίας με την αθηροσκλήρωση μέσα από μια επιμελή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τέλος στην βιβλιογραφική ενημέρωση του τεύχους παρουσιάζονται τρεις μελέτες με εξαιρετικό κλινικό ενδιαφέρον που ενδεχομένως να αλλάξουν την κλινική πρακτική μας στο άμεσο μέλλον.

Close Menu