Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής στην ΕΑΒΕ σε μορφή .pdf παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Εγγραφή νέου μέλους στην ΕΑΒΕ – Προϋποθέσεις
(Άρθρο 4, 5 & 6 του καταστατικού)


1. Υποβολή έγγραφης αίτησης με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επιστήμη ή ιατρική ειδικότητα, διεύθυνση ταχυδρομική, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονική, τόπος και θέση εργασίας).

  • Η αίτηση πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου
  • να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος
  • Το Έντυπο αίτησης παραλαμβάνεται από τα γραφεία ή την ιστοσελίδα της ΕΑΒΕ.

2. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη σύμφωνη πρόταση δύο (2) τακτικών μελών της ΕΑΒΕ.

3. Στην περίπτωση των Ιατρών χωρίς ειδικότητα, η αίτηση για την εγγραφή τους ως μελών της ΕΑΒΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη σύμφωνη πρόταση τριών (3) τακτικών μελών.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους της ΕΑΒΕ είναι ο/η υποψήφιος να έχει δύο δημοσιευμένες εργασίες σε Ιατρικά Περιοδικά Ελληνικά ή του εξωτερικού και για τους Ιατρούς χωρίς ειδικότητα, τρείς δημοσιευμένες εργασίες, με θέμα τους παράγοντες κινδύνου της Αθηροσκλήρωσης.

5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την έγκριση της αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

6. Όλα τα μέλη της Εταιρείας θα ενημερώνονται με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά για τις δραστηριότητες της ΕΑΒΕ και θα μπορεί και θα πρέπει να μετέχουν σε αυτές.

7. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να βοηθούν με όλες τις δυνάμεις τους στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Μέλος της Εταιρείας διαγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

I. Αν το ζητήσει εγγράφως
II. Αν το προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο
III. Αν δεν καταβάλλει τη συνδρομή του για τρία (3) χρόνια
IV. Αν, χωρίς δικαιολογία, δεν πήρε μέρος στις τρείς (3) τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση της Εταιρείας
V. Αν, χωρίς δικαιολογία, παραβαίνει τους όρους του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περιοδικο Αθηρολογια

Κατεβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας.

ενημέρωση για την αθηροσκληρωση

Κύλιση στην Αρχή