Συνδέσεις

International Atherosclerosis Society
www.athero.org

European Atherosclerosis Society
www.eas-society.org

American Heart Association
www.heart.org

European Society of Cardiology
www.escardio.org

Metabolic Syndrome Institute
www.metabolic-syndrome-institute.org

International Chair on Cardiometabolic Risk
www.cardiometabolic-risk.org

Ενημέρωση για την Αθηροσκλήρωση