Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΑΒΕ απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Αυτή τη στιγμή η σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής:


Επίτιμος Πρόεδρος

Απόστολος Ευθυμιάδης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

a_efthimiadis@hotmail.com


Πρόεδρος

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

chrpapado@gmail.com


Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Ευθυμιάδης

Καρδιολόγος

johnefthimiadis@gmail.com


Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ζιούτας

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Κλινική Αγ. Λουκάς Θεσσαλονίκης

dizioutas@yahoo.gr


Ταμίας

Χρήστος Κάρκος

Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ

ckarkos@hotmail.com


Μέλος

Γεώργιος Δημητριάδης

Ειδικός Καρδιολόγος – ΓΝ Κατερίνης

dimitriadis1980@gmail.com


Μέλος

Αρίστη Μπούλμπου

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας – Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ

aristi_bou1993@yahoo.gr


Μέλος

Κωνσταντίνος Μπαλτούμας

Καρδιολόγος

konstantinosbaltoumas1@gmail.comΑναπληρωματικό Μέλος

Στέφανος Παπαστεφάνου

Γ.Ν.Θ. Παύλος – Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος

stefa2104@yahoo.grΑναπληρωματικό Μέλος

Μιχαήλ Παπαμιχαήλ

Ειδικός Παθολόγος

michael13.dr@gmail.com


Close Menu