Ομάδες Εργασίας

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Συστάθηκαν  το  2010 μετά  από  πρόταση  του  Προέδρου  της  ΕΑΒΕ   κ. Απόστολου Ν. Ευθυμιάδη και  έγκριση  του  Διοικητικού Συμβουλίου  και  της  Γενικής   Συνέλευσης

ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη  της  Εταιρείας  μπορούν  να  συγκροτούν  ειδικές  ομάδες  εργασίας, που  θα  έχουν  σκοπό  την  προώθηση  της  γνώσης  στο  αντικείμενο  με  το  οποίο  θα  ασχολούνται. 

Για  να  ιδρυθεί  Ομάδα  Εργασίας  απαιτείται  αίτηση  προς  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  πέντε  (5)  τουλάχιστον  επιστημόνων, τακτικών  μελών  της  ΕΑΒΕ, που  ασχολούνται  με  το  αντικείμενο  της  υπό  ίδρυση  ομάδας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Η  Ομάδα  Εργασίας  θα  λειτουργεί  στα  πλαίσια  της  ΕΑΒΕ  και  θα  εφαρμόζει  το  καταστατικό  της.
  2. Τα  « ιδρυτικά  μέλη»  της  Ομάδας  Εργασίας  μαζί  με  την  αίτηση  θα  υποβάλουν  σύντομο  βιογραφικό, όπου  θα  φαίνεται, εκτός  των  άλλων,  η  δραστηριότητά  τους στην  ΕΑΒΕ, και η  συμμετοχή  σε  συνέδρια  ή άλλες  εκδηλώσεις  της  ΕΑΒΕ.
  3. Ο  Πρόεδρος  και  τα  άλλα  μέλη  του  Δ.Σ.  θα  μπορούν, να  καλούν  τα  υποψήφια  μέλη  της  Ομάδας  Εργασίας  να  παραβρεθούν  στο  Δ.Σ., να  συζητήσουν  διεξοδικά  για  το  αίτημά  τους  και  να  οριστεί  ο  υπεύθυνος  της  Ομάδας.
  4. Ο  υπεύθυνος  της  Ομάδας  Εργασίας ορίζεται  από  το  Δ.Σ.  και  θα  έχει  θητεία  τριών  ετών  από  την  ίδρυση  της  Ομάδας. Θα  μετέχει  στις  Οργανωτικές  Επιτροπές  των  Συνεδρίων  και  άλλων  εκδηλώσεων  της  ΕΑΒΕ  και  θα  ενημερώνει  το  Δ.Σ. δύο φορές  το χρόνο  για  όλες  τις  δραστηριότητες  της  Ομάδας.

Αντικατάσταση  του  υπευθύνου της Ομάδας  Εργασίας πραγματοποιείται  από  το  Δ.Σ.  και  εγκρίνεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση.

   5. Στη  ετήσια  Γενική Συνέλευση  της  ΕΑΒΕ  ο  υπεύθυνος  της  Ομάδας  Εργασίας  υποχρεούται  να υποβάλει  διοικητικό  και  οικονομικό  απολογισμό, στα   πλαίσια  του αντίστοιχου της  ΕΑΒΕ.

   6. Οι  δραστηριότητες, επιστημονικές  και  άλλες,  θα  είναι  εν  γνώσει  του  Προέδρου και του Δ.Σ. της  ΕΑΒΕ  και  τα  σχετικά  έγγραφα  προς  τις  υπηρεσίες  θα     πρωτοκολλούνται  από  τη  Γραμματέα  της  ΕΑΒΕ  και  θα  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  της  ΕΑΒΕ  και  τον  υπεύθυνο  της  Ομάδας. 

Σε  όλες  τις  δραστηριότητες  θα  τηρούνται  οι  κανονισμοί  του  ΕΟΦ  και  των  άλλων  υπηρεσιών.

    7. Τα οικονομικά και  άλλα οφέλη  από  τις  δραστηριότητες  της  Ομάδας  Εργασίας  θα είναι  «περιουσία»  της  ΕΑΒΕ.

Με  απόφαση  του  Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.  θα  μπορούν  να  διατίθενται  στην  Ομάδα, ποσοστό 30% των χορηγιών, για τις ανάγκες της  (λειτουργικές, έντυπα, μελέτες, φιλοξενία).

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

  1. Οργάνωση  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων, διημερίδων  ή  ιατρικών  συμποσίων.

Οι  χορηγίες  είναι  ευθύνη των Ομάδων  Εργασίας.

2. Οργάνωση  εκπαιδευτικών  ομιλιών  στο  κοινό, αναφορικά  με  το  αντικείμενο  της  ομάδας.

3. Συλλογή, ταξινόμηση  και  επεξεργασία  δεδομένων σχετικών  με  το  θέμα  με  το  οποίο  ασχολείται  η  ομάδα, με  απώτερο σκοπό  τη  συγκέντρωση  πληροφοριακών  στοιχείων  που  θα  αποδίδουν  με  ακρίβεια  τη  δραστηριότητα  των  απασχολουμένων  με  το  θέμα  αυτό  στον  ελλαδικό  χώρο.

Τα  πληροφορικά  στοιχεία  θα  κοινοποιούνται  υπό μορφή μελετών  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό.

   4. Έκδοση  κατευθυντήριων  οδηγιών  στο  αντικείμενό  τους.

   5. Εισήγηση  στρογγυλών  τραπεζιών, συμποσίων, διαλέξεων  και  λοιπών  δραστηριοτήτων, στα  πλαίσια  συνεδρίων  της  ΕΑΒΕ.

   6. Οι  Ομάδες  Εργασίας  θα πρέπει  να  δρουν   συναγωνιστικά  και  όχι  ανταγωνιστικά  με  την  όλη  δομή  της  ΕΑΒΕ.

Εφόσον  από  τον  Πρόεδρο  ή  άλλο  μέλος  του  Δ.Σ.  ή  από  μέλη  της  ΕΑΒΕ  διαπιστωθεί  αντικαταστατική  συμπεριφορά του  Προέδρου  ή  άλλων  μελών  της  Ομάδας, το  θέμα  θα  παραπέμπεται  στο  Δ.Σ.,  θα  συζητείται  παρουσία  του  Προέδρου  ή  και  άλλων  μελών  της  Ομάδας  και  εφόσον διαπιστωθεί  ότι ισχύει  η  συμπεριφορά  αυτή, θα  υπάρχει  δυνατότητα  να  παρθεί  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΑΒΕ  απόφαση  αντικατάστασης  των  υπευθύνων  ή  άλλων  μελών  ή  και  κατάργηση  της  Ομάδας  Εργασίας.

Η  απόφαση θα  παραπέμπεται  στη  Γενική  Συνέλευση  για   επικύρωση.   

Οι  Ομάδες  Εργασίας  που  προτείνονται  από  τον  Πρόεδρο  είναι:

  1. Ομάδα  σχέσης  Σακχαρώδη  διαβήτη  με  την  Αθηροσκλήρωση
  2. Ομάδα  σχέσης  Αρτηριακής  Υπέρτασης  με  την  Αθηροσκλήρωση
  3. Ομάδα  Εργαστηριακής  διερεύνησης  &  Καρδιαγγειακής  επεικόνισης  της Αθηροσκλήρωσης
  4. Ομάδα  Παιδοκαρδιολογογίας, Παιδικής  Δυσλιπιδαιμίας και Παχυσαρκίας

Ο  Κανονισμός  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των  Ομάδας  Εργασίας  κοινοποιείται  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΒΕ  και  τους  υπευθύνους  των  Ομάδων.

Ο  Πρόεδρος  της  ΕΑΒΕ

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

Close Menu