20/09/2018
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

09/03/2017
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

The MET Hotel, Θεσσαλονίκη

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

10/03/2016
12o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

 

12/03/2015
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

 

13/03/2014
10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

A’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

 

 

28/02/2013
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

 

15/03/2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

Α’ Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

10/03/2011
7ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Τελικό Πρόγραμμα

11/03/2010
6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Τελικό Πρόγραμμα

12/03/2009
5ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

21/02/2008
4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

15/03/2007
3ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Τελικό Πρόγραμμα

23/02/2006
2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

10/03/2005
1ο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

Close Menu