Γενική Συνέλευση και Εκλογές ΕΑΒΕ (27/03/2019)

  • News

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒΕ, σας καλούν σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Εταιρείας, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00, με λήξη της εκλογικής διαδικασίας στις 20.00.

Στη Γενική Συνέλευση και την εκλογική διαδικασία θα πάρουν μέρος μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της. *

Όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. της ΕΑΒΕ, με πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τόπος διαμονής,ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλοςσπουδών, Email),με επιστολή ή e-mail (info@eabe.org), μέχρι και την Τετάρτη, 20η Μαρτίου 2019, αναφέροντας για ποιο σώμα ενδιαφέρονται (Διοικητικό Συμβούλιο ή Ελεγκτική Επιτροπή). Tο ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο όπως πάντα. Κατά το άρθρο 18 του καταστατικού θα εκλεγούν για το Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να είναι στη Θεσσαλονίκη, την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, στο άρθρο 11 του καταστατικού δίνεται η δυνατότητα «μέλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπευθεί κατά τη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία από άλλο μέλος, μετά από σχετική εξουσιοδότηση προς αυτό (χορηγούμενη με ιδιωτικό έγγραφο), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της ΕΑΒΕ, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Για το σχηματισμό της νόμιμης απαρτίας προσμετρούνται και τα αντιπροσωπευόμενα υπό άλλου, μέλη του σωματείου».

Με πολύ εκτίμηση,
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΑΒΕ
Τσιμισκή 89, Θεσσαλονίκη 546 22
Τηλ. και Fax 231 0 256 839
Email: info@eabe.org
Site: www.eabe.org

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΑΒΕ, Τσιμισκή 89, Θεσσαλονίκη 546 22 Τηλ. και Fax 231 0 256 839 Email: info@eabe.org Site: www.eabe.org

*Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των μελών, τυχόν οφειλούμενες συνδρομές για έτη έως και το 2018 θα θεωρηθούν τακτοποιημένες με την καταβολή 30 ευρώ είτε στο λογαριασμό της εταιρείας είτε στα γραφεία μας την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή για το έτος 2019 είναι επίσης 30 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Το IBAN λογαριασμού της ΕΑΒΕ είναι GR 47 0172 2330 0052 3304 9487 692 στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου μπορείτε να καταθέσετε όποια παλαιότερη οφειλή (30 Ευρώ) καθώς και τη συνδρομή σας για το έτος 2019 (30 Ευρώ), κρατώντας το παραστατικό της Τράπεζας, ώστε να σας δοθεί από τη Γραμματεία της ΕΑΒΕ η απόδειξη εξόφλησης.

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu